Return to Headlines

San Mateo County Office of Education Return to School Framework

June 15, 2020

{Este mensaje se repite en español. Ang mensaheng ito ay paulit-ulit sa Tagalog sa ibaba. هذه الرسالة باللغة العربية أدناه} 

Dear JUHSD Families and Students,

As I write this message, I am thinking of each of you and hope that you and your families are healthy and safe. We see the light at the end of the tunnel, but as you know, there is yet to be a vaccine for the COVID-19.  Please remember to wear a face covering when you are outside, wash your hands frequently, physically distance, and avoid crowds and grouping.

Many of you were able to join our recent discussion on returning to school in August. As you remember, we discussed the impact of COVID-19 on school and the San Mateo County framework we will need to follow to ensure that campuses are safe for both students and staff. The webinars are available to view online at the following links:

English JUHSD Webinar 6.8.2020
Espanol JUHSD New Student/Families Webinar 6.8.2020

The San Mateo County Office of Education (SMCOE) recently released the Pandemic Framework Executive Summary. This document provides further information about the conditions needed to return to on-campus learning. It also provides recommendations on cleaning routines and supplies required in order to safely return to school. While it is currently only available in English, it will be translated into multiple languages and posted on our website.

As we plan for the “return to school,” your health and safety will continue to be my top priority.  Thank you for the extra care and attention you are providing to your family and friends—and please provide that same extra care to yourself.

With gratitude,

Dr. D.

Terry A. Deloria
Superintendent

 

Los padres y los cuidadores son socios importantes en la educación de nuestros estudiantes. Entendemos que muchos de nuestros padres y cuidadores hablan otros idiomas. Intentamos traducir la mayor cantidad posible de mensajes, pero no podemos cubrir el costo de la traducción profesional de todos ellos. Por esta razón, hemos utilizado Google Translate para traducir el mensaje que leerán a continuación. Perdonen las imprecisiones.

Estimadas familias y estudiantes de JUHSD,

Estoy pensando en cada uno de ustedes y espero que usted y sus familias estén sanos y seguros. Vemos la luz al final del túnel, pero como ustedes saben, aún no hay una vacuna para el COVID-19. Por favor recuerden usar una cubierta para la cara cuando estén afuera, lávense las manos con frecuencia, mantengan la distancia física de otras personas, y por favor, eviten aglomeraciones.

Muchos de ustedes pudieron unirse a nuestra discusión reciente sobre el regreso a la escuela en agosto. Como recuerdan, discutimos el impacto de COVID-19 en la escuela y el marco del condado de San Mateo que debemos seguir para garantizar que los campus sean seguros tanto para los estudiantes como para el personal. Los seminarios web están disponibles para ver en línea en el siguiente enlace:

JUHSD Seminario web para nuevos estudiantes / familias 6.8.2020

La Oficina de Educación del Condado de San Mateo (SMCOE) publicó recientemente el Resumen Ejecutivo del Marco de la Pandemia. Este documento proporciona más información sobre las condiciones necesarias para volver al aprendizaje en el campus. También proporciona recomendaciones sobre rutinas de limpieza y suministros necesarios para regresar a la escuela de manera segura. Si bien actualmente solo está disponible en inglés, se traducirá a varios idiomas y se publicará en nuestro sitio web.

Mientras planeamos el "regreso a la escuela", su salud y seguridad continuarán siendo mi principal prioridad. Gracias por el cuidado y la atención adicionales que todos ustedes brindan a su familia y amigos, y por favor brinden ese mismo cuidado adicional a ustedes mismos.

Con gratitud,

Dr. D.

Terry A. Deloria
Superintendente

 

Ang mga magulang at tagapag-alaga ay mahalagang mga katuwang sa pagtuturo sa mga estudyante. Nauunawaan namin na marami sa ating mga magulang at tagapag-alaga ang nagsasalita ng ibang mga wika. Hangga’t maaari, sinisikap naming isalin ang karamihan sa ibang wika, ngunit hindi namin kayang sagutin ang halaga ng propersyonal na pagsasaling-wika para sa lahat ng aming mga mensahe. Dahil dito, ginamit namin ang Google Translate sa pagsalin ng mensahe sa ibaba. Pagpasensiyahan ninyo na sana ang anumang mga mali.

Mga Mahal na Pamilya at Mag-aaral ng JUHSD.

Habang sinusulat ko ang mensaheng ito, iniisip ko ang bawat isa sa iyo at umaasa na ikaw at ang iyong pamilya ay malusog at ligtas. Makikita natin ang pagtatapos ng mahirap na tagal ng oras na ito, ngunit tulad ng alam mo, mayroon pa ring isang bakuna para sa COVID-19. Lahat kayo, mangyaring tandaan na magsuot ng takip ng mukha kapag nasa labas ka. Lahat kayo, mangyaring hugasan ang iyong mga kamay nang madalas. Lahat kayo, mangyaring mapanatili ang pisikal na distansya mula sa ibang mga tao, at Lahat ng sa iyo, mangyaring iwasan ang mga pulutong at pagpangkat.

Marami sa inyo ang nakakapagsama sa aming kamakailang talakayan sa pagbabalik sa paaralan noong Agosto. Tulad ng natatandaan nating Lahat, tinalakay namin ang epekto ng COVID-19 sa paaralan at ang balangkas ng San Mateo County na kailangan naming sundin upang matiyak na ang mga kampus ay ligtas para sa mga mag-aaral at kawani. Ang mga webinar ay magagamit upang matingnan online sa mga sumusunod na link:

English JUHSD Webinar 6.8.2020

Kamakailan ay inilabas ng San Mateo County Office of Education (SMCOE) ang Buod ng Pandemic Framework Executive Buod. Ang dokumentong ito ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga kundisyon na kinakailangan upang bumalik sa pag-aaral ng on-campus. Nagbibigay din ito ng mga rekomendasyon sa paglilinis ng mga gawain at mga kinakailangan na kinakailangan upang ligtas na bumalik sa paaralan. Habang magagamit lamang ito sa Ingles, isasalin ito sa maraming wika at nai-post sa aming website.

Habang pinaplano namin ang "pagbabalik sa paaralan," ang iyong kalusugan at kaligtasan ay patuloy na magiging pinakapuna kong prayoridad. Salamat sa labis na pag-aalaga at atensyon ng lahat ng iyong ibinibigay sa iyong pamilya at mga kaibigan — at mangyaring magbigay ng parehong karagdagang pag-aalaga sa iyong sarili.

Sa pasasalamat,

Dr. D.

Terry A. Deloria
Superintendent

 إن أولياء الأمور ومقدمي الرعاية شركاء مهمون في تعليم الطلاب. نحن على دراية بأن العديد من أولياء الأمور ومقدمي الرعاية الذين نتعامل معهم من الناطقين بلغات أخرى. وبناء على ذلك، فنحن نحاول ترجمة أكبر قدر ممكن من المراسلات، لكننا غير قادرين على تغطية تكلفة الترجمة الاحترافية لجميع رسائلنا. لهذا السبب، فقد قمنا باستخدام برنامج الترجمة الذي يقدمه موقع جوجل لترجمة محتوى الرسالة أدناه. ونحن نلتمس معذرتكم في حالة وجود أخطاء، أوعدم دقة المصطلحات المُستخدمة.

عزيزي العائلات والطلاب JUHSD.

بينما أكتب هذه الرسالة ، أفكر في كل واحد منكم وآمل أن تكون أنت وعائلتك بصحة وأمان. يمكننا أن نرى نهاية هذه الفترة الزمنية الصعبة ، ولكن كما تعلم ، لا يزال هناك لقاح لـ COVID-19. جميعكم ، يرجى تذكر ارتداء غطاء للوجه عندما تكون في الخارج. جميعكم ، يرجى غسل يديك بشكل متكرر. جميعكم ، يرجى الحفاظ على مسافة مادية من الآخرين ، ولكم جميعا ، يرجى تجنب الحشود والتجمع.

تمكن العديد منكم من الانضمام إلى مناقشتنا الأخيرة حول العودة إلى المدرسة في أغسطس. كما يتذكر جميعكم ، ناقشنا تأثير COVID-19 على المدرسة وإطار مقاطعة سان ماتيو الذي سنحتاج إلى اتباعه لضمان أن الجامعات آمنة لكل من الطلاب والموظفين. ندوات الويب متاحة للعرض على الإنترنت على الروابط التالية:

الإنجليزية JUHSD الويبينار 6.8.2020

أصدر مكتب مقاطعة سان ماتيو للتعليم (SMCOE) مؤخرًا الملخص التنفيذي لإطار جائحة. توفر هذه الوثيقة مزيدًا من المعلومات حول الشروط اللازمة للعودة إلى التعلم داخل الحرم الجامعي. كما يقدم توصيات حول إجراءات التنظيف واللوازم اللازمة للعودة إلى المدرسة بأمان. على الرغم من أنه متاح حاليًا باللغة الإنجليزية فقط ، إلا أنه سيتم ترجمته إلى لغات متعددة ونشره على موقعنا.

بينما نخطط لـ "العودة إلى المدرسة" ، ستظل صحتك وسلامتك على رأس أولوياتي. نشكرك على الرعاية والاهتمام الإضافيين اللذين تقدمهما جميعًا لعائلتك وأصدقائك ، ويرجى تقديم نفس هذه الرعاية الإضافية لنفسك.

 

مع الامتنان،

تيري أ. ديلوريا

المشرف