Return to Headlines

Student Survey

JUHSD students, please take this survey to share your at-home learning experience. Your responses will help the school district plan for the upcoming school year.

Estudiantes de JUHSD, respondan esta encuesta para compartir su experiencia de aprendizaje en el hogar. Sus respuestas ayudarán al distrito escolar a planificar el próximo año escolar

الطلاب ، يرجى إجراء هذا الاستطلاع لمشاركة تجربة التعلم في المنزل. ستساعد إجاباتك خطة منطقة المدرسة للسنة الدراسية القادمة.

Mga mag-aaral, mangyaring kunin ang survey na ito upang ibahagi ang iyong karanasan sa pagkatuto sa bahay. Ang iyong mga tugon ay makakatulong sa plano ng distrito ng paaralan para sa paparating na taon ng paaralan.

English: https://forms.gle/dodzLW3cDk92vhSn9 

Spanish: https://forms.gle/74VZfMhfraXuZvdr8

Arabic: https://forms.gle/ygZx3xBa5tNQH9Ye9

Tagalog: https://forms.gle/1Ui6p94zkurtY6jd6